Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.20 (Rs195.20)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 200
Aani Don Hat: आणि दोन हात
Barack Obama:बराक ओबामा
Dipmala:दिपमाला
Icecreams Aani Desserts: आईसक्रीम्स आणि  डेझर्त्स
$5.81
$2.49
$12.00
Aani Don Hat: आणि दोन हात Barack Obama:बराक ओबामा Dipmala:दिपमाला Icecreams Aani Desserts: आईसक्रीम्स आणि डेझर्त्स
 
Karmchari Sevapustika:कर्मचारीसेवापुस्तिका
Slumdog Milenier:स्लमडॉग मिलेनिअर
Sugranicha Salla:सुगरणीचा सल्ला
Sunitabai:सुनीताबाई
$4.10
$3.17
$1.50
$4.10
Karmchari Sevapustika:कर्मचारीसेवापुस्तिका Slumdog Milenier:स्लमडॉग मिलेनिअर Sugranicha Salla:सुगरणीचा सल्ला Sunitabai:सुनीताबाई

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............