Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.20 (Rs195.20)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 200
Akbar birbal -3 : अकबर बिरबल - भाग ३
Karmchari Sevapustika:कर्मचारीसेवापुस्तिका
Manas Jodavi Kashee:माणसं जोडावी कशी?
Nivadaka D.Ma.:निवडक द.मा.
$5.00
$4.10
$3.28
$4.90
Akbar birbal -3 : अकबर बिरबल - भाग ३ Karmchari Sevapustika:कर्मचारीसेवापुस्तिका Manas Jodavi Kashee:माणसं जोडावी कशी? Nivadaka D.Ma.:निवडक द.मा.
 
Premier:प्रीमिअर
Shree Guru Granthasaheb Parichay: श्री गुरु ग्रंथसाहेब परिचय उत्तरा हु
Te..: तें...
The Bread winner: द ब्रेडविनर
$12.00
$0.75
$2.19
$1.66
Premier:प्रीमिअर Shree Guru Granthasaheb Parichay: श्री गुरु ग्रंथसाहेब परिचय उत्तरा ह&#2369 Te..: तें... The Bread winner: द ब्रेडविनर

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............