Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.20 (Rs195.20)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 200
Aaswad: आस्वाद
Asa Balgandharv:असा बालगंधर्व
Hasya Dhamal:हास्यधमाल
Lakshmi Krupa Dhanalabh:लक्ष्मिकृपा धनलाभ
$2.49
$4.92
$12.00
$11.00
Aaswad: आस्वाद Asa Balgandharv:असा बालगंधर्व Hasya Dhamal:हास्यधमाल Lakshmi Krupa Dhanalabh:लक्ष्मिकृपा धनलाभ
 
Maitra:मैत्र
Mi nathuram Godse boltoy : मी नथुराम गोडसे बोलतोय
Parat Maybhumikade:परत मायभूमीकडे
Steve Jobs:स्टीव्ह जॉब्स
$1.97
$5.00
$1.81
$7.90
Maitra:मैत्र Mi nathuram Godse boltoy : मी नथुराम गोडसे बोलतोय Parat Maybhumikade:परत मायभूमीकडे Steve Jobs:स्टीव्ह जॉब्स

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............