Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.20 (Rs195.20)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 200
Drushteelakshya:दृष्टीलक्ष
Fulora:फुलोरा
Hello Police: हॅलो पोलीस
Maharashtratil Sattasangharsh:
$11.00
$1.50
$1.89
$3.28
Drushteelakshya:दृष्टीलक्ष Fulora:फुलोरा Hello Police: हॅलो पोलीस Maharashtratil Sattasangharsh:
 
Pahava Vitthal:पहावा विठ्ठल
Ramayan goshti : रामायण गोष्टी
Rasta:रस्ता
Shastra Ase Sangate(Purvardh):शास्त्र असे सांगते पूर्वार्ध
$4.07
$5.00
$1.02
$2.48
Pahava Vitthal:पहावा विठ्ठल Ramayan goshti : रामायण गोष्टी Rasta:रस्ता Shastra Ase Sangate(Purvardh):शास्त्र असे सांगते पूर्वार्ध

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............