Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.20 (Rs195.20)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 200
Aamachi Sanskruti: आमची संस्कृती
Aghatit: अघटीत
Carrier Graph:करिअर ग्राफ
Hans Ekela: हंस अकेला
$3.39
$1.66
$2.60
$2.72
Aamachi Sanskruti: आमची संस्कृती Aghatit: अघटीत Carrier Graph:करिअर ग्राफ Hans Ekela: हंस अकेला
 
Loksanskrutiche Upasak:लोकसंस्कृतीचे उपासक
Mi Nagarsevika:मी नगरसेविका
Paise: पैस
Sketchbook:स्केचबुक
$2.49
$1.64
$1.50
$2.13
Loksanskrutiche Upasak:लोकसंस्कृतीचे उपासक Mi Nagarsevika:मी नगरसेविका Paise: पैस Sketchbook:स्केचबुक

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............