Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
New special offers are available!
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.20 (Rs195.20)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 200
Aahara Sanhita : आहार संहिता
Aapali Suryamala :आपली सूर्यमाला
Andhashradhda Prashnachinha Aani Purnaviram:अंधश्रद्धा प्रश्नचिन्ह आणि पूर्णविराम
Delicious Starers & Snacks:डेलीशिअस स्टार्टस अन्ड
$3.28
$2.48
$1.70
$2.04
Aahara Sanhita : आहार संहिता Aapali Suryamala :आपली सूर्यमाला Andhashradhda Prashnachinha Aani Purnaviram:अंधश्रद्धा प्रश्नचिन्ह आणि पूर्णविराम Delicious Starers & Snacks:डेलीशिअस स्टार्टस अन्ड
 
Jay Maharashtra! Ha Shivasena Navacha Itihas: जय महाराष्ट्र! हा शिवसेना नावाचा इतिहास
Jeevanjidnyasa:जीवनजिज्ञासा
Kistrim:किस्त्रीम
Runanubandh: ऋणानुबंध
$6.20
$0.75
$12.00
$3.19
Jay Maharashtra! Ha Shivasena Navacha Itihas: जय महाराष्ट्र! हा शिवसेना नावाचा इतिहास Jeevanjidnyasa:जीवनजिज्ञासा Kistrim:किस्त्रीम Runanubandh: ऋणानुबंध

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............