Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.99 (Rs243.39)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.80 lbs
MSRP (Rs) 243.34
Aayushya Baharatana Bhag 2:आयुष्य बहरताना भाग २
Avakashzep:अवकाशझेप
Bal Hanuman :बाल हनुमान
Crisis: क्रायसिस
$2.74
$4.60
$5.00
$5.73
Aayushya Baharatana Bhag 2:आयुष्य बहरताना भाग २ Avakashzep:अवकाशझेप Bal Hanuman :बाल हनुमान Crisis: क्रायसिस
 
Gruhlakshmi:गृहलक्ष्मी
Keval Manavatesathi..: केवळ मानवतेसाठी
Netaji Palkar:नेताजी पालकर
Sanjeev Abhyankar ( Durga, Bahar, Nayaki Kanada, Bhajan)
$12.00
$3.19
$1.97
$8.00
Gruhlakshmi:गृहलक्ष्मी Keval Manavatesathi..: केवळ मानवतेसाठी Netaji Palkar:नेताजी पालकर Sanjeev Abhyankar ( Durga, Bahar, Nayaki Kanada, Bhajan)

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............