Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.20 (Rs195.20)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 200
Bhumika:भूमिका
Grahaboli: ग्रहबोली
Icecreams Aani Desserts: आईसक्रीम्स आणि  डेझर्त्स
Menaka:मेनका
$3.19
$12.00
$12.00
Bhumika:भूमिका Grahaboli: ग्रहबोली Icecreams Aani Desserts: आईसक्रीम्स आणि डेझर्त्स Menaka:मेनका
 
Paise: पैस
Pradeep Lokhande Pune 13:प्रदीप लोखंडे, पुणे १३
Prasthan: प्रस्थान
ShreeVitthal:Eka Mahasamanvay: श्रीविठ्ठल: एक महासमन्वय
$1.50
$3.60
$2.49
$6.19
Paise: पैस Pradeep Lokhande Pune 13:प्रदीप लोखंडे, पुणे १३ Prasthan: प्रस्थान ShreeVitthal:Eka Mahasamanvay: श्रीविठ्ठल: एक महासमन्वय

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............