Home :: Marathi Books :: Other :: Shala:शाळा
Shala:शाळा

Shala:शाळा

Price: $3.20 (Rs195.20)
Quantity
Shala Milind Bokil शाळा मिलिंद बोकील

त्या दिवशी मला कळलं की शाळेची मजा कशात आहे ते. वर्ग आहेत,बाकं आहेत, पोरंपोरी आहेत,सर आहेत,गणित आहे, भूगोल आहे,नागरिकशास्त्रसुध्दा; पण आपण त्यात कशातच नाही. आपण त्या गाईंच्या पाठीवर बसणार्‍या पांढर्‍या पक्ष्यांसारखे मुक्त आहोत.त्यांच्या शाळेत बसलेलो असलो तरी आपल्या मनात एक वेगळीच शाळा भरते.खास एकट्याचीच . त्या शाळेला वर्ग नाहीत,भिंती नाहीत,फ़ळा नाही,शिक्षक नाहीत; पण त्यातलं शिकणं फार सुंदर आहे.
SKU MB-82-MAU-14
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 200
Aswasthayan:अस्वस्थायन
Bhedile Suryamandala:भेदिले सुर्यमंडळा
Gruhshobha:गृहशोभा
Kapadavaril Kalakusar: कापडावरील कलाकुसर
$1.97
$2.90
$12.00
$2.00
Aswasthayan:अस्वस्थायन Bhedile Suryamandala:भेदिले सुर्यमंडळा Gruhshobha:गृहशोभा Kapadavaril Kalakusar: कापडावरील कलाकुसर
 
Lord Ganesha - Plain Gold - Car Decorative
paradesai: परदेसाई
Ras Anouras:रस अनौरस
Shwaas - श्वास
$20.50
$7.00
$3.70
$6.00
Lord Ganesha - Plain Gold - Car Decorative paradesai: परदेसाई Ras Anouras:रस अनौरस Shwaas - श्वास

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: Mayur Joshi (mayur7496@hotmail.com)
    this book is realy very nice............