Home :: Marathi Books :: People :: Sachin Tendulkar:सचिन तेंडुलकर (समग्र चरित्र)
Sachin Tendulkar:सचिन तेंडुलकर (समग्र चरित्र)

Sachin Tendulkar:सचिन तेंडुलकर (समग्र चरित्र)

Price: $7.54 (Rs459.94)
Quantity

Sachin Tendulkar Vaibhav Purandare Anu- Anant Purandare सचिन तेंडुलकर (समग्र चरित्र) - वैभव पुरंदरे, अनुवाद - अनंत मनोहर, "सचिन तेंडुलकर' हा अष्टाक्षरी मंत्र क्रिकेटविषयी प्रेम असणाऱ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण करतो. त्याची प्रत्येक खेळी, कृती चर्चा निर्माण करणारी असते. त्याच्याविषयी भरपूर लिहिले गेले, पण त्याचे आतापर्यंतचे समग्र चरित्र प्रथमच येते आहे. त्याच्या खेळी, वाद आणि त्याच्या अवतीभवतीच्या अन्य गोष्टी सांगोपांग समजण्यासाठी हे पुस्तक योग्य ठरावे!

SKU MB-147-KAUN-04
Weight 1.80 lbs
MSRP (Rs) 460
Apur Panchali:अपूर पांचाली
Gavakadachi America - गावाकडची अमेरिका
Gruhshobha:गृहशोभा
Manasa: माणसं
$3.33
$5.00
$12.00
$1.98
Apur Panchali:अपूर पांचाली Gavakadachi America - गावाकडची अमेरिका Gruhshobha:गृहशोभा Manasa: माणसं
 
Pleaaase:Pleaaase Gurunath Samant प्लिssज
raigadaala jenva jaag yete : रायगडाला जेंव्हा जाग येते
Safar Leh Ladakhachi:सफर लेह-लडाखची
Shrimati Ramabai Ranade-Vyakti Aani Karya:श्रीमती रमाबाई रानडे - व्यक्ती आणि कार्य
$1.20
$8.00
$1.68
$6.56
Pleaaase:Pleaaase Gurunath Samant प्लिssज raigadaala jenva jaag yete : रायगडाला जेंव्हा जाग येते Safar Leh Ladakhachi:सफर लेह-लडाखची Shrimati Ramabai Ranade-Vyakti Aani Karya:श्रीमती रमाबाई रानडे - व्यक्ती आणि कार्य

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

There have been no reviews for this product.