Home :: Marathi Books :: Poetry :: Mazi Kavita:माझी कविता'
Mazi Kavita:माझी कविता\'

Mazi Kavita:माझी कविता'

Price: $1.19 (Rs72.59)
Quantity
Sorry we are Out of stock
We are out of stock and can not predict availability.
If you still want this Please contact us here with product name and quantity requested
Mazi KavitaManisha Lonakar "माझी कविता' मनीषा लोणकर
टीपकागदावरचा अनुभव
एका विशिष्ट वयात कविता लिहिण्याचा प्रयत्न प्रत्येकाने करून पाहिलेला असतो. पण आयुष्यात येणारे अनुभव अलगद टीपकागदासारखे टिपायचे आणि कवितेतून मांडायचे, हे काहीजणच टिकव शकतात. मनीषा लोणकर यांनी "माझी कविता' या संग्रहात हा प्रयत्न प्रभावीपणे केला आहे. त्यांचे शब्द विशिष्ट लय घेऊन येतात. एखादा भाव असा काही व्यक्त झालेला असतो की, वाचणाऱ्याचे मनही मोकळे होऊन जाते. या कवितेची ही ताकद आहे.
SKU MB-95-CHAK-01
Weight 0.25 lbs
MSRP (Rs) 72.22
Alakh:अलख
Kimaya:किमया
Mrugajalicha Masa:म्रृगजळीचा मासा
Neel and The King of Persia:
$0.89
$0.75
$1.81
$1.15
Alakh:अलख Kimaya:किमया Mrugajalicha Masa:म्रृगजळीचा मासा Neel and The King of Persia:
 
Poshak Pakkruti: गर्भवती व बालंतीणीसाठी \'पोषक पाककृती \'
Satyagrahi:सत्याग्रही
Sir aani Mi:सर आणि मी
Smile Please:स्माईल प्लीज
$1.68
$12.00
$4.98
$3.44
Poshak Pakkruti: गर्भवती व बालंतीणीसाठी 'पोषक पाककृती ' Satyagrahi:सत्याग्रही Sir aani Mi:सर आणि मी Smile Please:स्माईल प्लीज

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

There have been no reviews for this product.