Home :: Marathi Books :: Children :: Harry Potter Aani Rahasyamay Talaghar: हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर
Harry Potter Aani Rahasyamay Talaghar: हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर

Harry Potter Aani Rahasyamay Talaghar: हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर

Price: $3.17 (Rs193.37)
Quantity

Harry Potter Aani Rahasyamay Talaghar हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर मनोरंजक, कल्पनाशील,जादुई पुस्तक अनुवादक : मंजूषा आमडेकर मूळ लेखक : जे. के. रोलिंग उन्हाळ्याच्या सुट्टीत हॅरी पॉटर घरी आल्यापासून त्याची मावशी आणि काका त्याला फारच वाईट वागणूक देत असतात.तो आपल्याला कधी एकदा हॉगवर्टस जादू-तंत्र विद्यालयात जायला मिळेल अशी तळमळून वाट बघत असतो. परंतु त्याच्याकडे एक बुटका येतो आणि सावध करतो की पुढील वषीॅ हॉगवर्टसमध्ये अशा भयानक घटना घडणार आहेत, की ज्यात त्याचा जीवही जाऊ शकतो.

SKU MB-421-MEHA-121
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 193.2
Ayurvediy Garbhasanskar:
Chakrasudarshan:चक्र सुदर्शन
Drushteelakshya:दृष्टीलक्ष
Durdarshi: दूरदर्शी
$12.95
$4.90
$11.00
$3.62
Ayurvediy Garbhasanskar: Chakrasudarshan:चक्र सुदर्शन Drushteelakshya:दृष्टीलक्ष Durdarshi: दूरदर्शी
 
Hembalpanthi:हेंबाळपंथी
Kahanimagachi Kahani:कहाणीमागची कहाणी
Kartya Karavitya:कर्त्या करवित्या
Suvarnamudra -Dajikaka Gadgil :सुवर्णमुद्रा- दाजीकाका गाडगीळ
$2.49
$1.81
$4.59
$3.99
Hembalpanthi:हेंबाळपंथी Kahanimagachi Kahani:कहाणीमागची कहाणी Kartya Karavitya:कर्त्या करवित्या Suvarnamudra -Dajikaka Gadgil :सुवर्णमुद्रा- दाजीकाका गाडगीळ

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

There have been no reviews for this product.