Home :: Marathi Books :: Children :: Harry Potter Aani Rahasyamay Talaghar: हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर
Harry Potter Aani Rahasyamay Talaghar: हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर

Harry Potter Aani Rahasyamay Talaghar: हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर

Price: $3.17 (Rs193.37)
Quantity

Harry Potter Aani Rahasyamay Talaghar हॅरी पॉटर आणि रहस्यमय तळघर मनोरंजक, कल्पनाशील,जादुई पुस्तक अनुवादक : मंजूषा आमडेकर मूळ लेखक : जे. के. रोलिंग उन्हाळ्याच्या सुट्टीत हॅरी पॉटर घरी आल्यापासून त्याची मावशी आणि काका त्याला फारच वाईट वागणूक देत असतात.तो आपल्याला कधी एकदा हॉगवर्टस जादू-तंत्र विद्यालयात जायला मिळेल अशी तळमळून वाट बघत असतो. परंतु त्याच्याकडे एक बुटका येतो आणि सावध करतो की पुढील वषीॅ हॉगवर्टसमध्ये अशा भयानक घटना घडणार आहेत, की ज्यात त्याचा जीवही जाऊ शकतो.

SKU MB-421-MEHA-121
Weight 0.70 lbs
MSRP (Rs) 193.2
Garavel:गारवेल
Gof Janmantariche:गोफ जन्मांतरीचे
Hasyarang:हास्यरंग
In Black & White: इन ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट
$2.21
$4.96
$12.00
$5.28
Garavel:गारवेल Gof Janmantariche:गोफ जन्मांतरीचे Hasyarang:हास्यरंग In Black & White: इन ब्लॅक अॅण्ड व्हाईट
 
Karfue: कर्फ़्यू
Newyork Newyork:न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क
Pandit Shivakumar Sharma Zakir Hussein : पंडित शिवकुमार शर्मा - झाकिर हुसेन
Prasad:प्रसाद
$1.13
$7.40
$10.00
$12.00
Karfue: कर्फ़्यू Newyork Newyork:न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क Pandit Shivakumar Sharma Zakir Hussein : पंडित शिवकुमार शर्मा - झाकिर हुसेन Prasad:प्रसाद

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

There have been no reviews for this product.