Home :: Marathi Books :: Children :: Harry Potter Aani Phinix Sena:हॅरी पॉटर आणि फिनिक्स सेना
Harry Potter Aani Phinix Sena:हॅरी पॉटर आणि फिनिक्स सेना

Harry Potter Aani Phinix Sena:हॅरी पॉटर आणि फिनिक्स सेना

Price: $7.54 (Rs459.94)
Quantity
Harry Potter Aani Phinix Sena हॅरी पॉटर आणि फिनिक्स सेना
अनुवादक : मंजूषा आमडेकर मूळ लेखक : जे. के. रोलिंग

हॅरी पॉटरच होग्वार्ट्स जादू आणि तंत्र विद्यालयातल पाचव वर्ष सुरु होणार आहे. बहुतेकशा विद्यार्थ्याना येते, तशी हॅरीला उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कधीच मजा येत नहीं. ही गोष्ट खरी असली, तरी ही सुट्टी नेहमीपेक्षा जास्त वाईट गेली. डसर्ली कुटुम्बिय त्याच्या आयुष्याचा नरक करून टाकत होते. फार काय, त्याचे खास खास मित्र रोन आणि हरमाईनी सुद्धा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत होते
SKU MB-820-MEHA-120
Weight 2.00 lbs
MSRP (Rs) 460
10 F:१० वी फ
Henna Candles - Latika
Indradhanu: इंद्रधनू
Krushidnyankosh khand 3:कृषि़ज्ञानकोश खंड ३
$7.00
$45.00
$1.15
$11.46
10 F:१० वी फ Henna Candles - Latika Indradhanu: इंद्रधनू Krushidnyankosh khand 3:कृषि़ज्ञानकोश खंड ३
 
Miraj:मिराज
Nilyaparadarshak Andharat: निळ्यापारदर्शक अंधारात
Panchgavya Aushodhopachar:पंचगाव्य औषधोपचार
Pohara:पोहरा
$2.12
$1.58
$1.35
$6.79
Miraj:मिराज Nilyaparadarshak Andharat: निळ्यापारदर्शक अंधारात Panchgavya Aushodhopachar:पंचगाव्य औषधोपचार Pohara:पोहरा

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

There have been no reviews for this product.