Home :: Marathi Books :: Other :: Birad:बिराड
Birad:बिराड

Birad:बिराड

Price: $3.24 (Rs197.64)
Quantity
Birad Ashok Pawar बिराड अशोक पवार
मनोविकास प्रकाशन

पारध्यांना अद्यापही किती भयानक परिस्थितीत जीवन जगावे लागते, याचं आणखी एक वास्तव चित्रण 'दर कोस दर मुक्काम' या कादंबरीच्या रूपाने अशोक पवार यांनी वाचकांपुढे सादर केले आहे
SKU SKU17564
Weight 0.44 lbs
MSRP (Rs) 197.8
Aagali Manas Vegalya Vata: आगळी माणसं वेगळय़ा वाटा
Chicken Soup For The Sole Indian Teachers:चिकन सोल फोर द सोल इंडिअन टीचर्स
Diwali Ank Sanch 2 : दिवाळी अंक संच २
GhoShavatee:घोषवती
$1.74
$4.10
$55.00
$3.28
Aagali Manas Vegalya Vata: आगळी माणसं वेगळय़ा वाटा Chicken Soup For The Sole Indian Teachers:चिकन सोल फोर द सोल इंडिअन टीचर्स Diwali Ank Sanch 2 : दिवाळी अंक संच २ GhoShavatee:घोषवती
 
Henna Candles - Chandrika
Sahitya Laxmi:साहित्य लक्ष्मी
Sandhyasuktancha yatrik-  Grace: संध्यासूक्तांचा यात्रिक- ग्रेस
Swadishta Roti Parothe:स्वादिष्ट रोटी परोठे
$35.00
$12.00
$18.00
$0.98
Henna Candles - Chandrika Sahitya Laxmi:साहित्य लक्ष्मी Sandhyasuktancha yatrik- Grace: संध्यासूक्तांचा यात्रिक- ग्रेस Swadishta Roti Parothe:स्वादिष्ट रोटी परोठे

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: prashant kapure
    I bacame very emotional and sorrowful after reading this real story.

    I request to ashok pawar to give his mo.no.