Home :: Marathi Books :: Other :: Birad:बिराड
Birad:बिराड

Birad:बिराड

Price: $3.24 (Rs197.64)
Quantity
Birad Ashok Pawar बिराड अशोक पवार
मनोविकास प्रकाशन

पारध्यांना अद्यापही किती भयानक परिस्थितीत जीवन जगावे लागते, याचं आणखी एक वास्तव चित्रण 'दर कोस दर मुक्काम' या कादंबरीच्या रूपाने अशोक पवार यांनी वाचकांपुढे सादर केले आहे
SKU SKU17564
Weight 0.44 lbs
MSRP (Rs) 197.8
Changadev Pasashtee:चांगदेव पासष्टी
Gondavanatil Priyanvada: गोण्डवनातील प्रियंवदा
Hans Ekela: हंस अकेला
Krushidnyankosh khand 6 : कृषि़ज्ञानकोश खंड ६
$0.98
$3.45
$2.72
$11.46
Changadev Pasashtee:चांगदेव पासष्टी Gondavanatil Priyanvada: गोण्डवनातील प्रियंवदा Hans Ekela: हंस अकेला Krushidnyankosh khand 6 : कृषि़ज्ञानकोश खंड ६
 
Lavani Rang Aani Rup:लावणी : रंग आणि रूप
Mahamanav Chatrapati Shivaji Maharaj:महामानव छत्रपती शिवाजी महाराज
Naval:नवल
Slamgirl Dreaming: स्लमगर्ल ड्रीमिंग
$3.93
$1.31
$12.00
$2.04
Lavani Rang Aani Rup:लावणी : रंग आणि रूप Mahamanav Chatrapati Shivaji Maharaj:महामानव छत्रपती शिवाजी महाराज Naval:नवल Slamgirl Dreaming: स्लमगर्ल ड्रीमिंग

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: prashant kapure
    I bacame very emotional and sorrowful after reading this real story.

    I request to ashok pawar to give his mo.no.