Home :: Marathi Books :: Other :: Birad:बिराड
Birad:बिराड

Birad:बिराड

Price: $3.24 (Rs197.64)
Quantity
Birad Ashok Pawar बिराड अशोक पवार
मनोविकास प्रकाशन

पारध्यांना अद्यापही किती भयानक परिस्थितीत जीवन जगावे लागते, याचं आणखी एक वास्तव चित्रण 'दर कोस दर मुक्काम' या कादंबरीच्या रूपाने अशोक पवार यांनी वाचकांपुढे सादर केले आहे
SKU SKU17564
Weight 0.44 lbs
MSRP (Rs) 197.8
aakash Kase Pahave:आकाश कसे पाहावे
Aik Sakhe:ऐक सखे
Filmmakers:फ़िल्ममेकर्स
Pangharun: पांघरूण
$2.66
$2.30
$3.77
$2.57
aakash Kase Pahave:आकाश कसे पाहावे Aik Sakhe:ऐक सखे Filmmakers:फ़िल्ममेकर्स Pangharun: पांघरूण
 
Santulan Kriyayog:संतुलन क्रियायोग
Sujan Palak vhav kasa:सुजाण पालक व्हाव कसं
Tenali Raman part 2 : तेनाली रामन  - भाग २
Uttarayan: उत्तरायण भाग:१
$3.24
$2.95
$5.00
$0.38
Santulan Kriyayog:संतुलन क्रियायोग Sujan Palak vhav kasa:सुजाण पालक व्हाव कसं Tenali Raman part 2 : तेनाली रामन - भाग २ Uttarayan: उत्तरायण भाग:१

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: prashant kapure
    I bacame very emotional and sorrowful after reading this real story.

    I request to ashok pawar to give his mo.no.