Home :: Marathi Books :: Other :: Birad:बिराड
Birad:बिराड

Birad:बिराड

Price: $3.24 (Rs197.64)
Quantity
Birad Ashok Pawar बिराड अशोक पवार
मनोविकास प्रकाशन

पारध्यांना अद्यापही किती भयानक परिस्थितीत जीवन जगावे लागते, याचं आणखी एक वास्तव चित्रण 'दर कोस दर मुक्काम' या कादंबरीच्या रूपाने अशोक पवार यांनी वाचकांपुढे सादर केले आहे
SKU SKU17564
Weight 0.44 lbs
MSRP (Rs) 197.8
aakash Kase Pahave:आकाश कसे पाहावे
Jagtikikaranach Dahak Vastav:जागतिकीकरणाच दाहक वास्तव
Narmadechya Tataki Aani Dakshinvara:नर्मदेच्या तटाकीं आणि दक्षिणवारा
Nilyaparadarshak Andharat: निळ्यापारदर्शक अंधारात
$2.66
$1.60
$2.49
$1.58
aakash Kase Pahave:आकाश कसे पाहावे Jagtikikaranach Dahak Vastav:जागतिकीकरणाच दाहक वास्तव Narmadechya Tataki Aani Dakshinvara:नर्मदेच्या तटाकीं आणि दक्षिणवारा Nilyaparadarshak Andharat: निळ्यापारदर्शक अंधारात
 
Partner:पार्टनर
Popatache Zada: पोपटाचे झाड
Romarajya-1: रोमराज्य - खंड १
Sahinantarcha Aahar Va Aarogya:  साठीनंतरचा आहार व आरोग्य
$2.10
$0.75
$5.00
$1.68
Partner:पार्टनर Popatache Zada: पोपटाचे झाड Romarajya-1: रोमराज्य - खंड १ Sahinantarcha Aahar Va Aarogya: साठीनंतरचा आहार व आरोग्य

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: prashant kapure
    I bacame very emotional and sorrowful after reading this real story.

    I request to ashok pawar to give his mo.no.