Home :: Marathi Books :: Other :: Birad:बिराड
Birad:बिराड

Birad:बिराड

Price: $3.24 (Rs197.64)
Quantity
Birad Ashok Pawar बिराड अशोक पवार
मनोविकास प्रकाशन

पारध्यांना अद्यापही किती भयानक परिस्थितीत जीवन जगावे लागते, याचं आणखी एक वास्तव चित्रण 'दर कोस दर मुक्काम' या कादंबरीच्या रूपाने अशोक पवार यांनी वाचकांपुढे सादर केले आहे
SKU SKU17564
Weight 0.44 lbs
MSRP (Rs) 197.8
Dharmik :धार्मिक
Durga Maa - Colored Gold - Car Decorative
Gamabhana:गमभन
Paravana: परवाना
$1.64
$24.25
$12.00
$2.19
Dharmik :धार्मिक Durga Maa - Colored Gold - Car Decorative Gamabhana:गमभन Paravana: परवाना
 
phadnis gallery
Rang Maajhaa Vegala:रंग माझा वेगळा
Reshatan:रेषाटन आठवणींचा प्रवास
Shreyas Dining Hall Gift Coupons :श्रेयस डायनिंग हॉलची गिफ़्ट कुपन्स
$9.84
$1.13
$4.10
$7.00
phadnis gallery Rang Maajhaa Vegala:रंग माझा वेगळा Reshatan:रेषाटन आठवणींचा प्रवास Shreyas Dining Hall Gift Coupons :श्रेयस डायनिंग हॉलची गिफ़्ट कुपन्स

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

  • Author: prashant kapure
    I bacame very emotional and sorrowful after reading this real story.

    I request to ashok pawar to give his mo.no.