Home :: Marathi Books :: History :: Akhand Bharat Ka Nakarala?:अखंड भारत का नाकारला?
Akhand Bharat Ka Nakarala?:अखंड भारत का नाकारला?

Akhand Bharat Ka Nakarala?:अखंड भारत का नाकारला?

Price: $12.30 (Rs750.30)
Quantity
Akhand Bharat Ka Nakarala? Shesharao More अखंड भारत का नाकारला? शेषराव मोरे

भावनेच्या आहारी न जाता
आता तरी आपण फाळणीकडे
वस्तुनिष्ठपणे बघणार आहोत का? फाळणीचे मूलकारण कोणते?
फाळणीसाठी काँग्रेसला व गांधीजींना 'जबाबदार'
धरायचे की त्यांना फाळणीचे 'श्रेय' द्यायचे?
जिनांना फाळणी हवी होती की फाळणीच्या बागुलबुवाआड त्यांचा दुसरा काही डाव होता?
अशा अनेक प्रश्नांचा निःपक्ष शोध घेणारा
आणि फाळणीकडे पाहण्याच्या
परंपरागत दृष्टिकोनाला कलाटणी देणारा ग्रंथ
SKU MB-1150-RAJ-160
Weight 1.80 lbs
MSRP (Rs) 750
Aapale Vishari Jag:आपले विचारी जग
Bhavmudra:भावमुद्रा
Chicken Soup For The Soul Indian Teachers:चिकन सोल फोर द सोल इंडिअन टीचर्स
Devrai : देवराई
$4.92
$1.68
$4.10
$12.00
Aapale Vishari Jag:आपले विचारी जग Bhavmudra:भावमुद्रा Chicken Soup For The Soul Indian Teachers:चिकन सोल फोर द सोल इंडिअन टीचर्स Devrai : देवराई
 
Drushteelakshya:दृष्टीलक्ष
Lavanyayatra: लावण्ययात्रा
Navinyapurn Badal Ghadavatana: नाविन्यपूर्ण बदल घडवताना
Sanskar Katha:सत्याची कास कधी सोडू नये आणि इतर संस्कार
$11.00
$0.99
$3.30
$1.35
Drushteelakshya:दृष्टीलक्ष Lavanyayatra: लावण्ययात्रा Navinyapurn Badal Ghadavatana: नाविन्यपूर्ण बदल घडवताना Sanskar Katha:सत्याची कास कधी सोडू नये आणि इतर संस्कार

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

There have been no reviews for this product.