Home :: Marathi Books :: History :: Akhand Bharat Ka Nakarala?:अखंड भारत का नाकारला?
Akhand Bharat Ka Nakarala?:अखंड भारत का नाकारला?

Akhand Bharat Ka Nakarala?:अखंड भारत का नाकारला?

Price: $12.30 (Rs750.30)
Quantity
Akhand Bharat Ka Nakarala? Shesharao More अखंड भारत का नाकारला? शेषराव मोरे

भावनेच्या आहारी न जाता
आता तरी आपण फाळणीकडे
वस्तुनिष्ठपणे बघणार आहोत का? फाळणीचे मूलकारण कोणते?
फाळणीसाठी काँग्रेसला व गांधीजींना 'जबाबदार'
धरायचे की त्यांना फाळणीचे 'श्रेय' द्यायचे?
जिनांना फाळणी हवी होती की फाळणीच्या बागुलबुवाआड त्यांचा दुसरा काही डाव होता?
अशा अनेक प्रश्नांचा निःपक्ष शोध घेणारा
आणि फाळणीकडे पाहण्याच्या
परंपरागत दृष्टिकोनाला कलाटणी देणारा ग्रंथ
SKU MB-1150-RAJ-160
Weight 1.80 lbs
MSRP (Rs) 750
Aadnyapatra:आज्ञापत्र
Aatmavishwasakade Vatachal:आत्मविश्वासाकडे वाटचाल
Aswal: अस्वल
Autaghatakecha Dada: औटघटकेचा दादा
$1.66
$0.98
$3.28
$3.28
Aadnyapatra:आज्ञापत्र Aatmavishwasakade Vatachal:आत्मविश्वासाकडे वाटचाल Aswal: अस्वल Autaghatakecha Dada: औटघटकेचा दादा
 
Kurukshetra: कुरुक्षेत्र
Lagebandhye:लागेबांधे
Mahanayak:महानायक
Swatantrya Sangramatil Agnishalaka:स्वातंत्र्य संग्रामातील अग्नि-शलाक
$2.87
$1.68
$5.74
$0.90
Kurukshetra: कुरुक्षेत्र Lagebandhye:लागेबांधे Mahanayak:महानायक Swatantrya Sangramatil Agnishalaka:स्वातंत्र्य संग्रामातील अग्नि-शलाक

Product rating

Sign in to rate

Customer Reviews

There have been no reviews for this product.